Hur kopplar jag bort kylaren?

Olika situationer kan uppstå i huset, vilket gör det nödvändigt att koppla bort en kylare. Du kanske målar väggarna och vill ge området bakom kylaren en ny, ny färg. Eller så är du upptagen med en större rengöring och vill ta itu med detta genom att också ta bort damm och spindelnät bakom kylaren. En annan anledning till att koppla bort en radiator kan vara att du vill byta ut den gamla modellen med en trendig designradiator. Oavsett orsaken behöver du veta hur du kopplar bort en radiator.

Stäng av värmen och svalna

Det första logiska steget i att koppla bort kylaren är naturligtvis att stänga av värmen och låta den svalna. När allt kommer omkring, när kylaren är frånkopplad, vill du inte att en stråle med varmvatten från rörledningarna ska spraya mot dig. Stäng av värmeanläggningens huvudströmbrytare i gruppboxen så att pannan inte längre startar. Om värmaren fortfarande är varm måste du låta den svalna innan du kan fortsätta med arbetet.

Lufta och töm kylaren

Innan du börjar koppla bort kylaren måste du först blöda och tömma den. Öppna först kylarventilationsventilen så att vattentrycket försvinner. När ingen luft tvingas igenom ventilen kan du koppla bort anslutningen mellan värmeröret och kylaren. Tänk på att vattnet i värmeröret och kylaren nu rinner ut ur öppningen. Ställ därför en hink under.

Frånkoppling och demontering av kylaren

Det är bra att veta att vattnet som kommer ut ur kylaren efter att den kopplats bort inte kommer att vara det renaste. När allt vatten har tömts ut från värmeröret och kylaren kan du fortsätta med att koppla bort och ta bort kylaren. Det här handlar bara om att lossa skruvarna i fästena som håller kylaren på plats.

Process efter återmontering

Om du vill installera om den gamla eller nya kylaren efter frånkoppling måste en fast process också följas. Till exempel har trycket försvunnit från värmesystemet. Du måste ta tillbaka detta genom att fylla på pannans expansionstank.

Kontakta oss som din expert inom VVS i Malmö!